W przypadku prowadzenia budowlanych prac tymczasowych (szczególnie na większych wysokościach) już samo postawienie rusztowania może być obarczone większym ryzykiem niż wykonywana praca.

Podnośnik koszowy - alternatywa dla rusztowań
Opublikowany:13.03.2018

W przypadku prowadzenia budowlanych prac tymczasowych (szczególnie na większych wysokościach) już samo postawienie rusztowania może być obarczone większym ryzykiem niż wykonywana praca. Oczywiście w tym wypadku najlepszym sposobem zmniejszenia tego ryzyka, będzie zastosowanie ruchomych podestów roboczych wyposażonych w balustrady. Dodatkowo praca taka może być wykonana szybko i sprawnie.

Najbardziej popularnymi ruchomymi podestami roboczymi są:

  •  podnośniki koszowe, teleskopowe, nożycowe itp. – stosowane przy prowadzeniu prac tymczasowych nawet do wysokości 50 m. Są szczególnie przydatne przy pracach tymczasowych wymagających częstej zmiany położenia stanowiska roboczego (np. instalacyjnych);
  •  podesty zawieszane na linach – najbardziej popularne przy pracach konserwacyjnych na elewacjach, kominach itp. Mogą być stosowane na bardzo wysokich obiektach;
  • platformy masztowe – stanowią alternatywę dla rusztowań oraz umożliwiają prowadzenie tymczasowych prac elewacyjnych wykonywanych na niższych wysokościach;
  • kosze zawieszane na haku żurawia – umożliwiają dostęp do każdego miejsca w polu pracy dźwigu. Największą ich wadą jest sama potrzeba angażowania pracy żurawia.

Wszystkie ruchome podesty robocze podlegają procedurom dozoru technicznego nadzorowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, a operatorzy powinni posiadać stosowne uprawnienia.