Extreme Work (www.praceekstremalne.pl) przedstawia podnośnik na zleceniu wynajmu przy naprawie elewacji. Specyfiką tego zlecenia był wjazd maszyny przez wąski przesmyk na wewnętrzny dziedziniec osiedla w Krakowie.

Wąskie przesmyki na osiedlach, szybkie zlecenie przy elewacji!
Opublikowany:06.12.2021

Tym razem na działamy dużym podnośnikiem Bizzocchi, który wjeżdża na wąski dziedziniec kameralnego osiedla w Krakowie. Extreme work wykonuje tutaj dwa typy prac: przycinkę drzew oraz naprawę kabla odgromowego. Kluczem do sukcesu był zasięg boczny podnośnika 15 metrów.

Więcej zapraszamy na www.praceekstremalne.pl Tel. 607 606 036